EIA

Wilt u, als ondernemer, investeren in energiezuinige LED verlichting? Dan kunt u, onder bepaalde voorwaarden, 58% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, boven op uw gebruikelijke afschrijving.

Dat kan met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u tot circa 14% voordeel op. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen.

Daarnaast leveren energiezuinige investeringen u ook een lagere energierekening op.

Raadpleeg voor actuele informatie de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl

EDS

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Zij kunnen, onder bepaalde voorwaarden, gebruik maken van de subsidieregeling EDS

Voor stichtingen geldt dat zij (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben die bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging.

Voor sportverenigingen geldt dat zij lid moeten zijn van een landelijke koepelorganisatie of een bij NOC*NSF aangesloten bond; er moet een door NOC*NSF erkende tak van sport worden beoefend.

De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht.

Raadpleeg voor actuele informatie de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl